Badania kierowców Kraków

Badania dla kierowców zawodowych

Badania dla kandydatów na kierowców

Badania dla kierowców transportu publicznego

Badania dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

Badania dla osób przedłużających prawo jazdy

Badania dla kierowców wózków widłowych

 

Badania dla kierowców amatorów

Badania dla kandydatów na kierowców oraz osób przedłużających prawo jazdy - kierowcy amatorzy

Badania dla kandydatów na kierowców badania do profilu PKK (Profil Kandydana Kierowcy) lub osób przedłużających ważnośc prawa jazdy dla kategori AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
Badania wykonujemy przed kursem na prawo jazdy, żeby otrzymać w wydziale komunikacji tzw. PKK (Profil Kandydata na kierowcę) do otrzymania profilu potrzebne są orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu danej kategorii 1 zdjęcie oraz wniosek, który wypełniamy w urzędzie (np. w Karkowie na al. Powstania Warszawskiego 10) .

W przypadku występowania problemów neurologicznych wymagana jest konsultacja neurologiczna, przychodzimy wraz z wypełnioną kartą według określonych zasad (wystawia lekarz, który sprawuje nad nami opiekę neurologiczną) Rozporządzenie załącznik nr 5

W przypadku występowania problemów diabetologicznych wymagana jest konsultacja diabetologiczna, przychodzimy wraz z wypełnioną kartą według określonych zasad (wystawia lekarz diabetolog lub inny lekarz prowadzący leczenie cukrzycy według określonych zasad, który sprawuje nad nami opiekę) Rozporządzenie załącznik nr 6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 250)

Badnia w naszym Centrum Medycznym wykonujemy w ciągu 1 dnia.

Koszt badań : Kierowca kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – 200 zł

 

Badania lekarskie instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

Na badanie lekarskie wyżej wymienionych uprawnień należy zgłaszać się ze skierowaniem wydanym przez podmiot prowadzący szkolenie lub ośrodek nauki jazdy lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy lub pracodawcę zatrudniającego pracownika wyżej wymienionych stanowisk.
Poniżej do pobrania skierowanie na badanie lekarskie.
Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), zwanej dalej "Kodeksem pracy", oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie lekarskie o którym mowa, jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy

Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zakres badań i konsultacji specjalistycznych instruktora
1) Badanie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego, wydającego orzeczenie lekarskie
2) Badanie specjalistyczne okulistyczne
3) Badanie oceniające wrażliwość na kontrast
4) Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
5) Badanie specjalistyczne neurologiczne (przy badaniach wstępnych, przy bada niach okresowych wg wskazań)
6) Badanie poziomu glukozy w surowicy
7) Inne badania dodatkowe i specjalistyczne wynikające ze stanu zdrowia bada nego instruktora (co oznacza wszystkie badania, które lekarz orzekający uzna za niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia instruktora)

Badanie lekarskie przeprowadza się okresowo dla osób w wieku:

1) do 60 lat - co 5 lat;
2) powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Terminy badań, o których mowa w ust. 5, mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań, o których mowa w ust. 1 lub 4, stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów


 
Kontakt

Centrum Medyczne Maszachaba

ul. Pradnicka 50 A, 31-202 Kraków

tel. (12) 632- 70-27
tel./kom 503-405-366

e-mail: rej@maszachaba.com.pl